(56kB)
Menu
Misja
Działania
Historia
Zarząd
Kalendarium
Statut
Szkoła cukrzycy
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]
FinansowyKatalog.pl
stat4uSZKOŁY CUKRZYCY

(188kB)

Program powstał w 2010 roku w oparciu o Umowę zawartą pomiędzy Porozumieniem Zielonogórskim a Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Projekt jest formą wsparcia dla osób chorych na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów i ma na celu systematyczne i uporządkowane przekazywanie wiedzy o tej chorobie, naukę właściwej samokontroli i polepszenie jakości życia diabetyków.
Aby powołać Szkołę Cukrzycy należy wykonać następujące zamierzenia:
" wytypować lekarza (rodzinny lub diabetolog) który podejmie się odpowiedzialności merytorycznej za organizację Szkoły;
" wyznaczyć kilka osób do prowadzenia szkoleń ( pielęgniarka, dietetyczka, edukator cukrzycy);
" znaleźć lokal do szkoleń;
" włączyć w przedsięwzięcie lokalne władze samorządowe;
" pozyskać sponsorów.
Odpowiednia intensywna edukacja społeczeństwa w zakresie wczesnego rozpoznawania cukrzycy, właściwa edukacja pacjentów diabetologicznych oraz wszechstronna opieka nad chorym może zapobiegać występowaniu wielu groźnych powikłań. Właściwe prowadzenie cukrzycy wymaga stałego przestrzegania przez chorego zaleceń odnośnie diety, aktywności fizycznej, monitorowania wartości glukozy we krwi oraz regularnego stosowania zaleconych leków. Jest to jedyny sposób, by osiągnąć i utrzymać prawidłowe wyrównanie cukrzycy oraz co najważniejsze, uniknąć powikłań, które istotnie pogarszają jakość życia chorego.
Zarówno w prewencji cukrzycy, jak i jej leczeniu, czynnikiem niezwykle istotnym, o ile nie najważniejszym, jest dobra współpraca chorego z lekarzem. Chory współpracujący to osoba, która została dobrze wyedukowana z zakresu wiedzy o cukrzycy, oraz świadoma konsekwencji zdrowotnych wynikających ze złego "prowadzenia choroby".
Edukacja w zakresie cukrzycy jest więc niezwykle ważnym elementem leczenia. "Szkoła Cukrzycy" przyczynia się do szybszego rozpoznania choroby w jej początkowym stadium i rozpoczęcia kompleksowego leczenia, by zmniejszyć ryzyko groźnych powikłań.
Większość pacjentów pozostaje pod stałą opieką lekarza rodzinnego. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów ze świeżo rozpoznaną chorobą, którzy szczególnie zainteresowani są uzyskaniem kompetentnych porad na temat aktualnych zasad i kryteriów leczenia, trybu życia, żywienia oraz perspektyw i zagrożeń związanych z tą chorobą.
Cukrzyca jest bardzo groźną chorobą, ale trzeba nauczyć się z nią żyć w sposób maksymalnie ograniczający możliwość wystąpienia powikłań. Takiego właśnie postępowania będą uczyć ludzi chorych na cukrzycę i ich opiekunów lekarze prowadzący cykl warsztatów edukacyjnych nazwanych "Szkołą Cukrzycy", a przygotowane materiały edukacyjne dostarczą podstawowej wiedzy na temat cukrzycy oraz codziennych problemów osób, które na nią chorują. Zgodnie z apelem prezesa ZG PSD Andrzeja Baumana w dniu 23 października 2010 roku prezes Lech Michalak otworzył przy PSD w Hajnówce Szkołę Cukrzycy

(188kB)


Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem diabetyków i odbywają się raz w miesiącu w Sali Kolumnowej HDK. Prowadzi je dr Małgorzata Pietrzak-Zakrzewska.